Kontaktní čočky

Kontaktní čočky a děti

Může se stát, že vaše dítě bude chtít občas prostřídat brýle s kontaktními čočkami. Nebo dělá aktivně nějaký sport, při kterém mu brýle překážejí. V některých případech je nošení kontaktních čoček nutností, například u malých dětí s vysokou dioptrickou vadou, kde je nošení dioptriíí v kontakních čočkách prevencí amblyopie. Ať už je důvod jakýkoliv, jsme připraveni vám pomoci.

Děti do 15 let věku musí být před samotnou aplikací vždy vyšetřeny očním lékařem. Podívejte se na kontakty na oční lékaře, kteří se věnují dětem v Brně a okolí. Pokud oční lékař vašeho dítěte nemá nic proti aplikaci KČ, můžeme poté přistoupit k samotné aplikaci.

U dětí, které jsou starší než 15 let a netrpí žádným stavem (kontraindikací) , který by vylučoval aplikaci KČ, můžeme začít s vyšetřením a aplikací přímo u nás v Očním Studiu Aleše Žejdla. Vyšetření i samotnou aplikaci kontaktních čoček provádí kvalifikovaný a zkušený optometrista. Při vyšetření nepoužíváme žádné medikamenty, kapky.

Je dobré, aby rodiče posoudili, zda je jejich dítě pro kontaktní čočky vhodné a dostatečně zralé. Je také důležité, aby dítě chtělo nosit kontaktní čočky samo, ne aby pouze plnilo touhy rodičů. Toto je zásadní pro dobrou motivaci dítěte, na které velmi závisí úspěšnost aplikace KČ.

Samotný proces pro dítě starší 15 let, které chce nosit kontaktní čočky je jednoduchou záležitostí, která se skládá ze tří kroků:

  1. Vyšetření zraku, zahrnující stanovení správné dioptrické korekce, kontrola očí na štěrbinové lampě, vyšetření na autorefraktokeratotonometru, vyloučení patologických stavů, které by bránily aplikaci a nošení kontaktních čoček. Zvolení vhodného typu kontaktních čoček.
  2. Aplikace kontaktních čoček do očí dítěte samotným optometristou, instruktáž jak zacházet s čočkami. Dítě si samo vyzkouší, jak kontaktní čočky aplikovat a zase vyndat z očí. Poučíme vás i vaše dítě, jak kontaktní čočky správně čistit. Také o důležitosti čištění, které je prevencí vzniku očních zánětů. Dítě pak necháme s naaplikovanými kontaktními čočkami na očích po dobu 20 minut. Po uplynutí této doby zkontrolujeme, zda kontaktní čočky na oku dobře sedí.
  3. Kontrola s kontaktními čočkami, většinou je stanoven termín za týden od obdržení zkušebního páru kontaktních čoček. Na tuto návštěvu přijde dítě s nasazenými kontaktními čočkami na očích. Tato návštěva slouží ke kontrole, zda si oči zvykly na kontaktní čočky bez problémů, jestli dobře sedí a očím nevadí. Znova se ptáme na aplikaci a čištění kontaktních čoček, zda je dítě zvládá, probereme případné otázky. Chceme také znát spokojenost vašeho dítěte, jestli si užívá čistého a pohodlného vidění bez obtíží.

Touha nosit kontaktní čočky by měla vyjít od samotného dítěte, ale konečné rozhodnutí je věcí rodičů.

Rozhodnutí týkající se přechodu od brýlové korekce ke kontaktním čočkám se u malých dětí týká výhradně vás, rodičů. Vy, jakožto zákonní zástupci svého nezletilého dítěte, jste zodpovědní za správnou manipulaci, hygienu a frekvenci kontrol u očního odborníka (kontaktologa, oftalmologa).

Neexistuje minimální věk pro nošení kontaktních čoček, nicméně platí, že dítě musí být již dostatečně zodpovědné, aby dodržovalo daný režim nošení a čištění kontaktních čoček. Pokud toto není zaručeno, ale dítě potřebuje z nějakého důvodu přes to nosit kontaktní čočky, berete na sebe plnou odpovědnost za správné nošení, manipulaci i čištění.

Před jakoukoliv manipulací s kontaktními čočkami je vždy nutné si důkladně umýt ruce mýdlem a teplou vodou!!!

U starších dětí, které jsou již schopné si kontaktní čočky samy naaplikovat doporučujeme nejlépe kontaktní čočky jednodenní, u kterých odpadá nutnost čištění, protože se kontaktní čočky večer vyhodí a každé ráno se bere kontaktní čočka nová. Rodiče by měli u starších a odpovědných dětí na dodržovaní všech doporučení vždy dohlížet.
Ideální věk určený pro aplikaci kontaktních čoček nelze definovat, nošení kontaktních čoček jím totiž není nikterak omezeno.

Kontaktní čočky a velmi malé děti

U malých dětí se k aplikaci kontaktních čoček nejčastěji přistupuje u komplikovaných očních vad, které nelze, kvůli věku dítěte, chirurgicky odstranit. Ukázkovým příkladem je řídce se vyskytující dětská afakie nebo vysoká anizometropie.

Dětská afakie je buď vada vrozená, vyznačující se chybějící oční čočkou již od narození, nebo vada získaná, např. po odstranění vlastní čočky pacienta pro její vrozený či získaný zákal (kataraktu), která může být nahrazena čočkou kontaktní, jenž umožní postiženému oku plnohodnotný vývoj nejen monokulárních, ale později i binokulárních funkcí.

Rodiče nasazují kontaktní čočky svým dětem

O nasazování kontaktních čoček předškolákům a malým školákům se většinou starají rodiče. Kontaktolog - optometrista (oční specialista zabývající se aplikací čoček) je předtím důkladně poučí, jaké kontaktní čočky jsou v danou dobu na trhu dostupné, probere s rodiči možnosti režimové a naučí rodiče a (pokud to věk umožní), poučí i malého pacienta, jak se o kontaktní čočky starat, nasazovat je a vyjímat. Postupem času je dobré děti učit, jak samostatně a zodpovědně o čočky pečovat. S tímto procesem lze začít již v předškolním věku.

U malých dětí se mohou objevit problémy s manipulací s kontaktními čočkami, komplikací je rovněž nedbalá hygiena, proto jsou pro malé děti vhodnější jednodenní čočky, které se na konci každého dne jednoduše vyhodí. Je rozhodně vhodné u jakéhokoli užívání kontaktních čoček mít zhotoveny minimálně jedny brýle s příslušnou vhodnou korekcí.

Zvýšená péče o čočky se vyplácí

Kontaktní čočky s plánovanou výměnou (čočky na více použití) lze aplikovat hlavně u starších dětí. Zde je potřeba děti proškolit nejen v čištění a uchovávání, ale především v jejich režimu nošení a v režimu kontrol, jež jsou velmi důležité. Rodičům je doporučováno věnovat dostatek času tomu, aby ponaučili své děti v oblasti správného zacházení s kontaktními čočkami, a aby dohlíželi frekvenci výměny kontaktních čoček nejen denně, ale i stran režimu nošení. Tzn., 14 denní nosit opravdu maximálně 14 dnů. Dobou nošení se u kontaktních čoček rozumí v podstatě doba otevření originálního balení, ne počet nasazení do oka. Tzn. Mám-li měsíční čočky a vezmu si je například jen 3 za měsíc, musím tyto čočky po měsíci od otevření vyhodit. Nebo například měsíční čočky, byť nasazeny jen párkrát, musí být po měsíci vyjmutí z prodejního balení vyhozeny. Materiál čoček se totiž po překročení této doby nošení stává více náchylným k poškození, ale zároveň i k uchycení patogenních organismů.

Drtivá většina komplikací, ke kterým v souvislosti s užíváním kontaktních čoček dochází, má svůj původ právě v nesprávném užívání či zanedbání péče o čočky či nedostatečné hygieně při manipulaci.

Pokud jsou kontaktní čočky určeny pouze pro výjimečné situace (sport apod.), je opět výhodnější stran hygieny i ekonomičnosti používání jednodenních čoček.

Kontaktní čočky mohou zvýšit sebevědomí

Některé děti mohou trpět, kvůli brýlím, pocitem méněcennosti. Kontaktní čočky jsou perfektním pomocníkem, jak dítěti (u teenagerů obzvláště) napomoci k získání sebevědomí, které se bez spokojenosti se svým vzhledem získává v dětských letech jen velmi těžko.

Důvodů pro nošení kontaktních čoček je zkrátka spousta. Jedná se o velmi pohodlný nástroj korekce zraku, který v mnoha ohledech mění způsob života a zvyšuje jeho kvalitu. Je ale vždy důležité mít na paměti, že základem pro zdravé nošení bez komplikací je dodržování hygienických pravidel a doporučení.

Typy kontaktních čoček

Dělení podle doby nošení: Jednodenní / Čtrnáctidenní / Měsíční / Tříměsíční / Roční
Rozdělení dle typu korekce: Sférické / Astigmatické / Bifokální / Multifokální
Rozdělení dle zbarvení: Čiré kontaktní čočky / Barevné kontaktní čočky / Tónovací kontaktní čočky/ Plně krycí kontaktní čočky / Crazy kontaktní čočky

Další využití kontaktních čoček

Kontaktní čočky nejsou dnes určeny jen pro dospělé uživatele, ale čím dál častěji jsou využívány pro korekci nejen refrakčních vad (dalekozrakosti, krátkozrakosti, astigmatismu) jako takových, ale především pro lepší „vyrovnání“ obrazů ze sítnic obou očí u anizometropie (rozdílné velikosti vady každého oka a tedy i rozdílné velikosti obrazu na sítnici). Mohou být také využity při úplné nesnášenlivosti brýlové korekce, např. u velmi malých dětí, u nespolupracujících dětí, u dětí s dalším postižením, dále je užíváme ke korekci vad jako jsou chybění nitrooční čočky (po vynětí z různých důvodů), nebo pro terapii tupozrakosti (utlumování hůře vidoucího oka bez zjevné anatomické příčiny po vhodné korekci refrakční vady u dětí).