Kontaktní čočky

Děti a kontaktní čočky

Kontaktní čočky nejsou dnes určeny jen pro dospělé uživatele, ale čím dál častěji jsou využívány pro korekci nejen refrakčních vad (dalekozrakosti, krátkozrakosti, astigmatismu) jako takových, ale především pro lepší „vyrovnání“ obrazů ze sítnic obou očí u anizometropie (rozdílné velikosti vady každého oka a tedy i rozdílné velikosti obrazu na sítnici), nebo při úplné nesnášenlivosti brýlové korekce, např. u velmi malých dětí, u nespolupracujících dětí, u dětí s dalším postižením, dále je užíváme ke korekci vad jako jsou chybění nitrooční čočky (po vynětí z různých důvodů), nebo pro terapii tupozrakosti (utlumování hůře vidoucího oka bez zjevné anatomické příčiny po vhodné korekci refrakční vady u dětí).

Rozhodnutí je hlavně věcí rodičů

Rozhodnutí týkající se přechodu od brýlové korekce ke kontaktním čočkám se týká výhradně rodičů. Ti jsou jakožto zákonní zástupci svého nezletilého potomka zodpovědní za správnou manipulaci, hygienu a frekvenci kontrol jejich dítěte u očního odborníka (kontaktologa). Je samozřejmě velmi důležitá důvěra a možnosti a schopnosti rodiče a dítěte, se o čočky starat, správně je používat apod.V potaz je důležité brát názory rodičů i dítěte, typ oční vady a vyzrálost dítěte. Ideální věk určený pro aplikaci kontaktních čoček nelze definovat, nošení kontaktních čoček jím totiž není nikterak omezeno.

Kontaktní čočky a malé děti

U malých dětí se k aplikaci kontaktních čoček nejčastěji přistupuje u komplikovaných očních vad, které nelze, kvůli věku dítěte, chirurgicky odstranit. Ukázkovým příkladem je řídce se vyskytující dětská afakie nebo vysoká anizometropie.

Dětská afakie je buď vada vrozená, vyznačující se chybějící oční čočkou již od narození, nebo vada získaná, např. po odstranění vlastní čočky pacienta pro její vrozený či získaný zákal (kataraktu), která může být nahrazena čočkou kontaktní, jenž umožní postiženému oku plnohodnotný vývoj nejen monokulárních, ale později i binokulárních funkcí.

Rodiče nasazují kontaktní čočky svým dětem

O nasazování kontaktních čoček předškolákům a malým školákům se většinou starají rodiče. Kontaktolog (oční specialista zabývající se aplikací čoček) je předtím důkladně poučí, jaké kontaktní čočky jsou v danou dobu na trhu dostupné, probere s rodiči možnosti režimové a naučí rodiče a poučí i malého pacienta, jak se o kontaktní čočky starat, nasazovat je a vyjímat. Postupem času je dobré děti učit, jak samostatně a zodpovědně o čočky pečovat. S tímto procesem lze začít již v předškolním věku. U malých dětí se mohou objevit problémy s manipulací s kontaktními čočkami, komplikací je rovněž nedbalá hygiena, proto jsou pro malé děti vhodnější jednodenní čočky, které se na konci každého dne jednoduše vyhodí. Je rozhodně vhodné u jakéhokoli užívání kontaktních čoček mít zhotoveny minimálně jedny brýle s příslušnou vhodnou korekcí, aby dítě v případě nemožnosti nošení kontaktní čočky, ať už z důvodů zánětu v oku, jež bývají u malých dětí relativně časté, nebo pro podráždění oka zevní noxu (prachem, kouřem...) byla schopny dále neomezovat své zrakové funkce tím, že by zůstaly zcela bez korekční pomůcky.

Zvýšená péče o čočky se vyplácí

Kontaktní čočky s plánovanou výměnou (čočky na více použití) lze aplikovat hlavně u starších dětí. Zde je potřeba děti proškolit nejen v čištění a uchovávání, ale především v jejich režimu nošení a v režimu kontrol, jež jsou velmi důležité. Rodičům je doporučováno věnovat dostatek času tomu, aby ponaučili své děti v oblasti správného zacházení s kontaktními čočkami, a aby dohlíželi frekvenci výměny kontaktních čoček nejen denně, ale i stran režimu nošení (14 denní opravdu maximálně 14 dnů, měsíční čočky, byť nasazeny jen párkrát po měsíci vyjmutí z prodejního pouzdra) již dále neaplikovat a vyhodit a tím v budoucnu předešli nežádoucím komplikacím. Drtivá většina komplikací, ke kterým v souvislosti s užíváním kontaktních čoček dochází, má svůj původ právě v nesprávném užívání či zanedbání péče o čočky či nedostatečné hygieně při manipulaci. Pokud jsou kontaktní čočky určeny pouze pro výjimečné situace (sport apod.), je opět výhodnější stran hygieny i ekonomičnosti užívání používání jednodenních čoček.

Kontaktní čočky zvyšují sebevědomí

Starší děti volí kontaktní čočky jako únik od svého „handicapu“, protože v tomto věku často trpí, kvůli brýlím, pocitem méněcennosti. Při takovém způsobu vnímání nutnosti užívání brýlí jsou kontaktní čočky perfektním pomocníkem, jak dítěti (u adolescentů obzvláště) napomoci k získání sebevědomí, které se bez spokojenosti se svým vzhledem získává v dětských letech jen velmi těžko.

Důvodů pro kontaktní čočky u dětí je zkrátka spousta. Jedná se o velmi pohodlný nástroj korekce zraku, který v mnoha ohledech mění způsob života a zvyšuje jeho kvalitu.

Dělení podle doby nošení: Denní / Čtrnáctidenní / Měsíční / Tříměsíční / Roční

Rozdělení dle typu korekce: Sférické / Astigmatické / Bifokální / Multifokální

Rozdělení dle zbarvení: Čiré kontaktní čočky / Barevné kontaktní čočky / Tónovací kontaktní čočky/ Plně krycí kontaktní čočky / Crazy kontaktní čočky


dětská optika
Dětské obroučky

Široký výběr typů pro obroučky a dioptrické brýle renomovaných značek.

Obruby a skla ve všech cenových relacích.

Pestrá nabídka doplňků pro brýle jako pouzdra na brýle, čisticí spreje, mikrovláknové hadříky, šroubováčky apod.

Individuální přístup k potřebám všech dětí

Oční optika - dětská optika - mapa Oční studio Aleš Žejdl Oční optika - dětská optika - mapa Oční studio Aleš Žejdl
Kompletní péče o zrak vašich dětí